מהם סרטי נשים?האם אלו רק סרטים העוסקים בנשים? האם בהכרח שנעשו על נשים ועולמן? הבה נעשה קצת סדר במושג השגור כל כך עד שהפך לשעטנז של ז'אנרים.

 

והנה ההסבר המלא: